Novinky z astronómie

Epochálny úspech Philae - zhrnutie udalostí

Vďaka českému publicistovi Pavlovi Toufarovi môžeme nahliadnuť do zákulisia udalostí, ktoré sa odohrali od stredy do dnes v súvislosti so sondou Rosetta, no hlavne s modulom...

Komety a zapomenuté výročí

Minulý týden uplynulo 180 let od narození významného německého astronoma, který se mimo jiné zabýval i studiem komet. Vzhledem k tomu, že vesmírný modul Philae právě přistál na...

Slávnostné uvedenie 1,3 m ďalekohľadu do prevádzky

30. októbra 2014 bol v observatóriu Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese slávnostne uvedený do prevádzky nový 1,3-metrový zrkadlový ďalekohľad. Ide o

Sonda Rosetta prepisuje dejiny vesmíru

Vedci i laici na celom svete po tieto dni upierajú oči na kozmickú sondu Rosetta, vzdialenú 500 miliónov kilometrov, ktorá sa úspešne priblížila ku kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko.
Astronomický klub Bratislava
Hvezdárne a podujatia

Astronomická výmena skúseností 2014

Ani v tomto roku nezabúda Astronomický klub Bratislava na mladých začínajúcich či skúsenejších astronómov. Počas druhého júlového týždňa vás pozývame na tradičné týždňové...

Cesta po slovenských hvezdárňach

7 členov Astronomického klubu Bratislava sa začiatkom prázdnin vydalo na cestu po slovenských hvezdárňach, ktoré doposiaľ nenavštívili. Bola to jedinečná príležitosť nielen...

RNDr. Zdenka Baxová

vedúca astronomického a fyzikálneho krúžku na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Je jednou zo zakladateľov APAC - Astronomickej pozorovateľne Prof. Alojza Cvacha. Jej rukami...

Astronomická žatva Dr. Jiřího Grygara - 14.11.

Pozývame Vás na prednášku známeho českého astronóma – popularizátora vedy a astrofyziky, pána RNDr. Jiřího GRYGARA, CSc. (Fyzikálny ústav AV ČR, Praha) "ASTRONOMICKÁ ŽATVA" v...