100 hodín astronómie

100 hodinový celosvetový projekt, zahrňujúci živé vstupy z vedeckých observatórií, z astronomických pozorovacích akcií pre verejnosť a iných akcií z celého sveta. Jedným z kľúčových cieľov je umožniť širokej verejnosti pozorovanie ďalekohľadom, pri príležitosti 400. výročia prvého astronomického pozorovania ďalekohľadom, uskutočneného Galileom Galileim. Projekt sa uskutoční v dňoch 2.-5.apríla 2009. Mesiac bude 2.apríla v prvej štvrti, takže je veľmi vhodným objektom na večerné pozorovania.

Projekt pozostáva z dvoch častí:

  1. Živé vstupy prostredníctvom webu, pozorovania a iné aktivity na veľkých observatóriách celého sveta.

    Koordinácia: Európske južné observatórium (European Southern Observatory – ESO).

  2. 100 hodín pozorovaní pre verejnosť organizujú Astronómovia bez hraníc (Astronomers Without Borders – AWB).

    Vedúci projektu: Douglas Pierce-Price & Mike Simmons

Link na oficiálnu stránku projektu (ang.)

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava