Tmavá obloha

Tmavá obloha (Dark skies Awareness): Oblúk Mliečnej cesty viditeľný z tmavého miesta na Zemi je súčasťou nášho kultúrneho a prírodného dedičstva. V súčasnosti je potrebné ochraňovať tmavú nočnú oblohu na miestach ako sú mestské a národné parky a miesta, kde sa uskutočňujú astronomické pozorovania. V mnohých mestách, vďaka svetelnému znečisteniu, nevidieť ani tie najjasnejšie hviezdy na oblohe. Strata tmavej nočnej oblohy je pre väčšinu svetovej populácie závažným problémom, ktorý sa netýka len astronomického výskumu, ale aj ľudského zdravia, ekológie, bezpečnosti, ekonomiky a úspory energie. Podľa OSN, v roku 2008 dosiahne počet obyvateľov miest 3.3 miliardy, čo je viac ako polovica svetovej populácie. S rastom miest sa mení globálne životné prostredie.

V tomto projekte IAU spolupracuje s americkým Národným Optickým Astronomickým Observatóriom (NOAO), Medzinárodnou asociáciou nočnej oblohy (IDA) a ďalšími národnými a medzinárodnými partnermi vo výchove verejnosti týkajúcej sa tmavej nočnej oblohy a životného prostredia. Projekt sa sústredí na 3 hlavné programy na meranie lokálnej úrovne svetelného znečistenia. Tieto programy budú uskutočňované formou „lovu na hviezdy“ a „počítania hviezd“, ktoré poskytnú ľuďom zábavu a umožnia im zistiť mieru svetelného znečistenia prostredníctvom pozorovania nočnej oblohy.

Projekt Tmavá obloha je jedným z najdôležitejších kľúčových projektov a jediným kľúčovým projektom, kde má Slovensko svojho zástupcu v celosvetovom organizačnom výbore. Je ním Ing. Pavol Ďuriš, autor publikácie o svetelnom znečistení.

Ochrana svetového dedičstva tmavej oblohy je jednou z prvoradých úloh pri popularizácii astronómie. Cieľom úlohy je pôsobiť na ľudí, aby nesvietili zbytočne v smere nočnej oblohy, ale tmavú oblohu ochraňovali a bojovali proti svetelnému znečisteniu. S tým súvisí aj meranie jasu nočnej oblohy na viacerých miestach Slovenska prístrojom vyvinutým na tento účel.

Vedúca projektu: Connie Walker

Link na oficiálnu stránku projektu (ang.)

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava