Portál vesmíru

Globálny internetový astronomický portál, ktorý bude slúžiť ako index, zdroj informácií a spoločenská sieť pre autorov astronomických vstupov, laikov, tlač, pedagogických pracovníkov a vedcov. PTTU (Portal to the Universe) prinesie správy, blogy, snímky, videá, zoznam observatórií, astronomických zariadení, univerzít, astronomických spoločností, amatérskych astronomických združení a umeleckých smerov, ktoré inšpirovala astronómia. PTTU bude využívať Web 2.0 nástroje na prepojenie astronomických multimédií. Moderné technológie a štandardizácia umožní spojiť všetkých prispievateľov takýchto informácií do jedného portálu pracujúceho v poloautomatickom režime.

Vedúci projektu: Lars Lindberg Christensen

Link na oficiálnu stránku projektu (ang.)

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava