Galileiho program tréningu učiteľov

IYA2009 poskytuje jedinečnú príležitosť využiť astronomické objavy ako nástroj pre zlepšenie vyučovania vedy v triedach na celom svete. K dispozícii je nesmierna zásoba astronomických zdrojov, väčšinou v digitálnej forme, voľne prístupných cez internet. Skúsení pedagógovia a špecialisti však zistili kritické miesto – väčšine učiteľov chýba tréning aby porozumeli týmto zdrojom prípadne ich efektívne využívali.

Z tohto dôvodu IAU v spolupráci s národnými uzlami, projektom Globálna príručka vesmíru (Global Hands-On Universe), Národným Optickým Astronomickým Observatóriom (NOAO) a Astronomical Society of the Pacific spojili svoje úsilie vytvorením Galileiho programu tréningu učiteľov (Galileo Teacher Training Program - GTTP).

Cieľom je vytvoriť celosvetovú sieť „Galileových vyslancov“ v r. 2012. Vyslanci budú efektívne trénovať „Galileových vedúcich učiteľov“, ktorí budú trénovať ďalších učiteľov. Prostredníctvom pracovných stretnutí, tréningových nástrojov a základných výchovných súprav, budú produkty a techniky vytvorené týmto programom dostupné kdekoľvek na svete. Miesta s počítačovým prepojením využijú možnosť prístupu k robotickým optickým a rádiovým ďalekohľadom, web kamerám, astronomickým cvičeniam, interdisciplinárnym zdrojom, spracovaniu obrazov a digitálneho vesmíru (web a desktop planetáriá).

Vedúci projektu: Jim Manning a Rosa Doran.

Link na oficiálnu stránku projektu (ang.)

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava